SCIENCE Innovation Summit

Lighthouse

Natur- og biovidenskaberne har potentialerne til at levere banebrydende løsninger på mange af de udfordringer, som vores samfund står overfor.  Det gælder bl.a. indenfor kunstig intelligens, kvanteteknologi, forebyggelse af livsstilssygdomme, proteinkilder, enzymer og bioenergi. Det kræver, at forskningsresultater flyttes fra forskningslaboratorierne og ud til virksomheder, myndigheder og borgere, der kan omsætte dem til konkrete løsninger, eller bringes til anvendelse i start-up virksomheder af entreprenante forskere og studerende. 

Den 30. marts 2023 sætter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet fokus på, hvordan vi bliver endnu bedre til at omsætte forskningsresultater til innovation og nye løsninger. Det sker til arrangementet ”SCIENCE INNOVATION SUMMIT”.

Her vil erhvervsledere, iværksættere, forskere og eksperter komme med anbefalinger til, hvordan vi på SCIENCE og i Danmark generelt set kan styrke innovation og entreprenørskab med henblik på at skabe mest muligt effekt af forskningen.

Blandt hovedtalerne til arrangementet vil være:

  • Mark Ferguson, Chairman of the European Innovation Council
  • David Dreyer Lassen, prorektor på KU for forskning og innovation.

Arrangementet afsluttes med afskedsreception for prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde, Erik Bisgaard Madsen, der i mere end et årti har styrket samarbejdet mellem fakultetet og omverdenen.

Tid og sted:

Arrangementet finder sted den 30. marts fra 14.00 til 16.00 og afsluttes med afskedsreception for Erik Bisgaard Madsen fra kl. 16.00.

Læs mere om eventet og tilmeld dig på siden her.