Om Lighthouse

Lighthouse er Københavns Universitets innovationscenter. Lighthouse arbejder for at styrke innovation og entreprenørskab på KU og fungerer som et samlingspunkt for studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere, der ønsker at arbejde på tværs af faglige discipliner.

Centerets kerneopgave er at bidrage til at løfte innovationskapaciteten og sikre, at KU’s viden bruges aktivt til at løse komplekse samfundsproblematikker via tværgående samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner, fonde, iværksættere og aktører fra innovationsmiljøet.

I samarbejde med andre relevante aktører på KU skal centeret fungere som indgang for eksterne partnere, som ønsker at etablere et samarbejde med KU omkring innovation eller entreprenørskab.

Innovationscenteret er oprettet af KU sammen med Det Kgl. Bibliotek og har fokus på at bringe viden i spil for at løse væsentlige samfundsproblematikker. Dermed kan universitetets faglige styrker i endnu højere grad bruges til gavn for mennesker, samfund og miljø.

Bæredygtighed er en af innovationscenterets kerneværdier, og centeret er placeret i Danmarks første offentlige bæredygtighedscertificerede byggeri, og alle møbler i huset er upcyclet.

Kerneområder
 • Understøtte studerende som vil være entreprenører eller bruge deres viden til at skabe innovation
   
 • Understøtte forskere som ønsker at starte virksomhed eller bringe deres forskning og idéer i spil igennem erhvervspartnerskaber
   
 • Tilbyde undervisning og forretningsudvikling inden for innovation og entreprenørskab
   
 • Facilitere samarbejder med virksomheder, fonde og offentlige aktører
   
 • Drive workspaces og events, som styrker økosystemet inden for innovation og entreprenørskab