Om Lighthouse


KU Lighthouse er Københavns Universitets innovationscenter. Vi arbejder for at styrke innovation og entreprenørskab på KU og fungerer som et samlingspunkt for studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere, der ønsker at arbejde på tværs af faglige discipliner.

 

Om Lighthouse

På Københavns Universitet kan du prøve kræfter med innovation og entreprenørskab på mange måder. Hvis du har en ide eller et problem, du har fundet en løsning til, og som du vil gøre til virkelighed, tilbyder vi sparring, netværk og kontorplads i KU Lighthouse. 

Vores kerneopgave er at bidrage til at løfte innovationskapaciteten og sikre, at KU’s viden bruges aktivt til at løse komplekse samfundsproblematikker via tværgående samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner, fonde, iværksættere og aktører fra innovationsmiljøet.

I samarbejde med andre relevante aktører på KU fungerer vi som indgang for eksterne partnere, som ønsker at etablere et samarbejde med KU omkring innovation eller entreprenørskab.

Innovationscenteret er oprettet af KU sammen med Det Kgl. Bibliotek og har fokus på at bringe viden i spil for at løse væsentlige samfundsproblematikker. Dermed kan universitetets faglige styrker i endnu højere grad bruges til gavn for mennesker, samfund og miljø.

Bæredygtighed er en af innovationscenterets kerneværdier. Vi har lokaler i Danmarks første offentlige bæredygtighedscertificerede byggeri, og alle møbler i huset er upcyclet.

Kerneområder
  • Understøtte studerende som vil være entreprenører eller bruge deres viden til at skabe innovation
  • Understøtte forskere som ønsker at starte virksomhed eller bringe deres forskning og idéer i spil igennem erhvervspartnerskaber
  • Tilbyde undervisning og forretningsudvikling inden for innovation og entreprenørskab
  • Facilitere samarbejder med virksomheder, fonde og offentlige aktører
  • Drive workspaces og events, som styrker økosystemet inden for innovation og entreprenørskab

 

 

Alle studerende, forskere og undervisere er velkomne i KU Lighthouse, og du er velkommen til at booke et intromøde for at høre mere om vores tilbud. Eksterne samarbejdspartnere er også velkome til at låne et skrivebord eller mødelokale.

Du kan blive en del af KU Lighthouse, hvis du har en interesse i innovation, ønsker at starte din egen virksomhed eller udvikle en god idé. Både studerende og forskere kan få rådgivning om forretningsudvikling, innovation og samarbejde med eksterne. 

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner er også velkomne, så længe de er del af et team med mindst én KU-studerende.

Hvordan bliver jeg en del af KU Lighthouse?

Book et intromøde, hvis du vil høre mere om hvilke tilbud der er relevante for dig. Studerende kan booke en samtale her, mens forskere kan booke en samtale med en innovationspartner her

Som studerende og forskere kan du også læse mere om Lighthouse på vores digitale platform: https://lighthouse.ku.dk/studerende/

Hvor lang tid kan jeg være en del af Lighthouse?

KU Lighthouse har et stærkt community af KU studerende, som får støtte og sparring til at modne deres startups. Vi tager et stort ansvar for at hjælpe vores teams på rejsen som iværksættere, og studerende kan som udgangspunkt sidde i Lighthouse mens man læser på KU. Herefter håber vi, at man fortsat vil være en del af vores community - og måske endda være mentor for en ny generation af iværksættere. Nyligt dimitterede kan ansøge om blive optaget i Entrepreneur in Residence-programmet, og derved fortsat være del af Lighthouse.

Ordensregler

Som del af vores community skal man overholde KU's regler for god opførelse, som er fastsat i henhold til reglerne i universitetsloven, se https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/undervisning/eksamen/Sider/Eksamenssnyd.aspx?searchHitHighlight=ordensregler

Det følger bl.a. af KU's ordensregler, at; 

§ 1. Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller universitetets ting.

§ 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger og påbud, som gives af ansatte. Den studerende skal overholde interne regler, herunder ordens- eller sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag eller regler i laboratorier, på biblioteker, i undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, i kantiner mv.

§ 3. Forhold, der udgør uacceptabel adfærd, og derved en overtrædelse af ordensreglerne, omfatter bl.a.

a) Chikanerende, truende eller voldelig adfærd

b) Dokumentfalsk

c) Eksamenssnyd

d) Forstyrrelse af undervisningen og støjende adfærd

e) Hærværk

f) Krænkelse af immaterielle rettigheder

g) Krænkende handlinger som f.eks. mobning, nedværdigelse, seksuel chikane

h) Manglende efterlevelse af en studienævnsafgørelse

i) Misbrug af data/datahackning

j) Overtrædelse af normerne for patient/klient-kontakt

k) Overtrædelse af rygeforbud

l) Tyveri

m) Ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer

 

 

Københavns Universitet har vedtaget en ny strategi for innovation, som du kan læse her.

Københavns Universitet er et af Europas førende universiteter, når man måler på forskning. Nu vil universitetet udvikle flere af de gode idéer og realisere dem i praksis, så de kommer samfundet endnu mere til gavn. 

"Hvis vi skal bidrage mere til at skabe fremtidens bæredygtige samfund, skal vores viden også bringes mere direkte i spil i stærke partnerskaber og erhvervssamarbejder, og via flere spinouts og studenterdrevne startups."

Henrik C. Wegener, Rektor

 

 

KU Lighthouse har flere kurser og forløb om de ting, som du har brug for at vide som iværksætter. Du kan fx lære om idéudvikling, finansiering, hvordan du sammensætter et godt team, om iværksætteres juridiske udfordringer og hvordan du engagerer andre. Du kan også fordybe dig i økonomi, eventplanlægning, teamdynamikker - og meget mere.

I KU Lighthouse afholder vi også åbne arrangementer, hvor vi kigger på samfundets udfordringer og prøver at finde innovative løsninger. Til de events kommer der både studerende, forskere og folk fra erhvervslivet. Hvis du har et relevant event du gerne vil holde i Lighthouse, er du velkommen til at tage kontakt.  


 

Følg med her