Få hjælp til kommercialisering 

I Lighthouse yder vi støtte til forskere, som ønsker at udforske kommercielle og innovative muligheder. Gennem sparring, licensaftaler, hjælp til spin-outs, innovationsforløb og arrangementer understøtter vi innovation på Københavns Universitet. 

Følg med her