18. december 2023

Omorganisering skal fremme innovationen

Innovation og Erhvervssamarbejde (FA) laver ny organisering, der samler kommercialisering af opfindelser og støtte til innovation og opstart af egen virksomhed i KUs innovationscenter, KU Lighthouse.

Tech Trans Kontorets team af forretningsudviklere flyttes fra 1. januar 2024 til KU’s innovationscenter Lighthouse. Ved anmeldelse af opfindelser skal du derfor som ansat forsker henvende dig i KU Lighthouse efter årsskiftet.

Det skal være afsæt for et endnu tættere samspil med universitetets øvrige indsatser for at fremme innovation og give nemmere adgang for universitetets forskere til mulige investorer og samarbejdspartnere.

”Københavns Universitet har formuleret en ambition om, at vores fremragende forskning i endnu højere grad skal bidrage til at løse samfundets udfordringer. I vores innovationscenter oplever vi en stor interesse fra både KU’s forskere og omverden til at samarbejde om netop det. Det giver os nogle unikke muligheder for at tilbyde universitetets forskere og studerende at samarbejde med virksomheder og organisationer om at omsætte deres viden til samfundsmæssig værdi og spinouts. Det kan vi udnytte endnu bedre med den nye organisering”, siger vicedirektør for innovation og erhvervssamarbejde på KU, Andreas Blohm Graversen.

Han opfordrer også alle interesserede at læse mere om de nye tilbud til forskere og studerende på Lighthouse’ hjemmeside eller ved at besøge innovationscentret, som yder støtte og hjælp til forskere, som ønsker at udforske kommercielle og innovative muligheder. Det sker bl.a. gennem sparring, innovationsforløb, kurser og arrangementer.

Sammenlægningen sker som led i implementeringen af KU’s innovationsstrategi og skal medvirke til, at universitetets viden kommer samfundet endnu mere til gavn (KU får innovationsstrategi). En ambition, der netop er sat yderligere fokus på idet bestyrelsen for KU torsdag den 14. december vedtog universitets 2030 strategi Til gavn for flere (Med ny strategi skal KU åbne sig for omverdenen). Én af tre hovedambitioner i den strategi er netop at KU vil være Et innovativt og løsningsorienteret universitet.

Den nye organisering i afdelingen skal samtidig styrke den juridiske understøttelse af universitetets forskere i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne. Det tidligere Tech Trans Kontor omdøbes i forbindelse med omorganiseringen til ”IPR og jura”, og skal som hidtil forhandle samarbejdsaftaler med eksterne, der vedrører IPR, samt håndtere en række administrative opgaver knyttet til både håndtering af kontrakter, patenter og licenser.

Læs mere om tilbuddene i KU Lighthouse her (KU Lighthouse), og tilgå vejledning om indgåelse af samarbejdsaftaler, anmeldelse af opfindelser og start af egen virksomhed her (Forskningsportal)

Link til tidligere artikel om innovation og lighthouse: Prorektor: KU skal ha’ mere drøn på innovationen - KUnet

Emner